Elephant Sanctuary Retirement Park in Chiang Mai (Thailand)
Share Button - Elephant Sanctuary Retirement Park in Chiang Mai (Thailand)
Article

โครงการ สร้างคลินิกเพื่อดูแลช้างที่ถูกทารุณ โดยมูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย จ.เชียงใหม่

Elephant Retirement Park (Chiang Mai, Thailand)

โครงการ สร้างคลินิกเพื่อดูแลช้างที่ถูกทารุณ โดยมูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย จ.เชียงใหม่

 

ก่อนหน้าจะมีวิกฤตโควิด19 จะมีหมอมารักษาช้างประจำทุกสัปดาห์ แต่จากสถานการณ์โควิดจึงทำให้มีรายได้ไม่มากพอที่จะให้หมอตรวจช้างประจำทุกสัปดาห์ จึงต้องเปลี่ยนเป็น 2-3 เดือน/1ครั้ง รายจ่ายสำหรับค่าอาหารและยาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากผู้บริจาคทั่วไป เพื่อให้ช้างได้รับการรักษาทุกเดือน และได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ ปกติรายหลักของมูลนิธิฯ มาจากการเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่มูลนิธิฯ เป็นค่าเข้าและทำกิจกรรมร่วมกับช้าง เช่น ป้อนอาหารช้าง อาบน้ำให้ช้าง เดินเล่นในป่ากับช้าง เป็นต้น ซึ่งตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ทำให้แผนการสร้างคลินิกสำหรับรักษาช้างจึงหยุดชะงัก มีเพียงโครงสร้างที่เเล้วเสร็จเพียง 30% จึงมีการเปิดรับบริจาคเพื่อสานต่อเจตนารมณ์การสร้างคลินิกให้แล้วเสร็จ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

- ต่อเติมจากเดิมให้แล้วเสร็จ

- จัดซื้อยาสำหรับช้าง

- จัดงบประมาณในการเชิญสัตว์แพทย์มารักษาช้างที่ต้องได้รับการรักษา

- จัดหาอาหารและยาสำหรับช้างเพื่อนำไปบริจาคกับโรงพยาบาลช้างต่างๆ ในประเทศไทย

         ลิงค์เพื่อบริจาค https://taejai.com/th/d/elephant_clinic/

 

ระยะเวลาโครงการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

พื้นที่ดำเนินโครงการ Elephant Sanctuary Asia Foundation บ้างหนองก๋าย, ตำบล สันป่ายาง อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ 50330

Comment:

Recommend Article

Christmas Promotion

Why do elephants need a mahout?

The COVID-19 crisis to Thailand’s elephants

ช้างป่าในทองผาภูมิ

ช้างท้องอืดได้ยังไงกันนะ

การกินอาหารช้างเลี้ยง

Have you ever heard about the phrase “Killing an elephant for their ivory”. It sounds a bit weird, isn’t it?

ช้างกินดินทำไมกันนะ

เมื่อคลอดแล้วช้างจะเดินได้เลยไหม

โตแค่ไหนถึงจะตั้งครรภ์ได้

3#Idiomscategory

จะรู้ได้ไงว่าช้างท้อง

งาของช้างบอกอะไรเราได้บ้างนะ

ทำไมช้างถึงสำคัญ l The reason why elephants are still important

Elephant Anatomy

Do you know which animal is cleverest in the world?

Elephant in pregnant time ????

ริสแบรนด์ สมทบทุนช่วยน้องช้าง

How much do u know about elephant'trunk?

Thank You Mew Suppasit and Fanclub

How wildlife can be neighbor

ช้างติดโควิดได้หรือไม่? (Can elephants get caught with COVID-19?)

โปรเจคภาพวาดคนกับช้าง

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชียขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือปางช้าง Elephant Retirement Park

รับนักศึกษาฝึกงาน (Internship)

Promote promotion 250baht

How many kilograms of food an elephant eats per day

Difference Between African Elephant and Asia Elephant

Updating news of Jaonang's sick,

We need support for food and medicine.

We need support for food and elephant medicine

New project coming soon!

Alex and staff removed the abscess from behind the leg of LANNA. (16/6/2020)

When they don't have enough food, the staff take them to the jungle for eat grass.

During this COVID 19 situation

Member registration

Happy Birth Day Lanna 5 Years old

Important announcement

Thank you for your donation

ESAF support staff to stop forest fires

Thank you for your donation

Love starts with giving

Elephant Retirement Park was empty.

Learning and research about asian elephant

*****Welcome "RungNapa" to our home!!*****

Rungnapa is coming

Christmas and New year Promotion

WINTER DONATION

Do you know why Thai people celebrate the Lantern festival or Loy Krathong?

Halloween party at Elephant Retirement Park

Eating and Sleeping

Habit of the Asian Elephant

Asian Elephant in the red list!

Check-Ups the elephants on August 2019

JAO YING (The princess of the park)

Big Cleaning Day for the good health of elephants.

Welcome buffaloes to Elephant Retirement Park

13th March, Thai National Elephant Day+ Free T-Shirt

13th March, Thai National Elephant Day

National Elephant Day (Thailand) 13 March

Romantic elephant care program

PING birthday is coming!

Elephants brain react to humans

Chiang Mai Flower Festival: 1st-4th February 2019

Elephant Retirement Park donated to Elephant Hospital.

Wild population of Asian elephants

The differences between African and Asian Elephants

Don't pooh-pooh it: Making paper from elephant dung

Elephant Retirement Park donated to Southern Elephant Hospital (krabi).

10 extraordinary facts about elephant trunks

Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.

The Thai Elephant in History

Tong birthday is coming!

Daily Care of Our Elephants at Elephant Retirement park

Elephant populations

Elephant in Thailand

Thai National park part 1 : Khao Yai

We are happy to announce the opening of our New Program at the Elephant Retirement Park

Thank you our volunteers

Benjamas

Stop Elephant Abuse in Thailand!

The elephant retirement park

Booking all tours free for rooms (dorm)

Jao Nang Story

The elephant in War

Asian elephant

The Thai elephant today

Jao Ying Story

Mission / Vision At the Elephant Retirement Park Chiang Mai

The Thai Elephant Today

The White Elephant

The Thai Elephant in History

The Asian Elephant

โครงการ สร้างคลินิกเพื่อดูแลช้างที่ถูกทารุณ โดยมูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย จ.เชียงใหม่