Elephant Sanctuary Retirement Park in Chiang Mai (Thailand)
Share Button - Elephant Sanctuary Retirement Park in Chiang Mai (Thailand)
Article

ทำไมช้างถึงสำคัญ l The reason why elephants are still important

Elephant Retirement Park (Chiang Mai, Thailand)

ทำไมช้างถึงสำคัญ l The reason why elephants are still important

หลายๆคนคงพอรู้ว่าช้างนั้นเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน โดยจะเห็นได้จากประวัติศาสาตร์ หรือแม้แต่ในละครหรือหนัง สัตว์ประจำชาติไทย คือ "ช้างไทย" ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ และประเพณีของไทยมานานตลอดจน เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่เมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไป บทบาทของช้างก็ย่อมผันแปรไปตามกาล

.

เหตุผลที่ช้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ประจำชาติ และเป็นสัตว์ประจำชาติไทยได้ทั้ง ๆ ที่ในหลาย ๆ ประเทศเองก็มีช้างอยู่เยอะมากพอๆกับประเทศไทยเพราะว่า ในสมัยก่อนนั้น เวลาที่กษัตริย์จะต้องออกรบเพื่อรักษาดินแดน พาหนะที่พระองค์จะขึ้นทรงเพื่อออกรบนั้นก็คือ"ช้าง" โดยช้างที่มีลักษณะเป็นมงคลตามตำราคชลักษณ์จะเป็นสัตว์คู่บารมี ในสมัยก่อนนั้นช้างทรงของกษัตริย์นั้นมียศสูงกว่าพวกข้าราชบริวาลทั้งหลาย เพราะช้างนั้นถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชาติไทยยังคงเป็นไทย ไม่ตกไปเป็นเมืองขึ้นของไทยเช่นทุกวันนี้ 

.

นอกจากลักษณะ ขนาด และความแข็งแรงของช้างที่แสดงให้เห็นถึงพลัง และความทนทานอย่างมากแล้ว แถมยังเป็นที่เคารพนับถือของคนในท้องถิ่นในประเทศไทย และช้างมีอายุมากกว่า 60 ปีในยังแสดงถึงอายุที่ยืนยาวอายุ และภูมิปัญญาอีกด้วย

.

แม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีการทำศึกสงครามแล้วก็ตาม แต่ช้างก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ อาทิ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา, งานพระราชพิธีฉัตรมงคล จะต้องนำช้างเผือกแต่งเครื่องคชาภรณ์ ไปยืนที่แท่นเกยช้างด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อประกอบพระเกียรติยศ

.

The reason why elephants are still important

.

Many people may know that the elephant is an animal that has been with Thai people for a long time. As you can see from the Thai’s history or even in a drama or movie. The national animal of Thailand is "Thai Elephant" which is associated with history, Thai traditions from many years ago, and also related to the monarchy. However, when the time changes, the role of elephants varies with time.

.

The reason why elephants are both national symbols and animals of Thailand while in many countries there are as many elephants as Thailand. It is because of the former time, when the king fought to save the land. The vehicle that the king will ride to fight is "elephants' ' to qualify for the elephants with auspicious characteristics according to the book of Kochalka which is a majestic animal. In the ancient time, the king's elephant was higher than the royal officials because elephants are considered an important part of the Thai nation to remain Thai fall into the colonial country of Thailand as today.

.

In addition to the nature, size, and strength of the elephants exposed the power and extreme durability, it is also revered by local people in Thailand. Moreover, the elephant which is over 60 years old, it also represents a long life and longevity and wisdom as well

.

Although there is no war at this contemporary time, elephants still play an important role in various essential ceremonies such as the royal ceremony, the coronation ceremony which must bring the white elephant to dress up for standing west of Dusita Phirom Throne Hall in the Grand Palace to be in honor of ceremonies. 

.

เครดิต  https://slumberpartyhostels.com/th/thai-elephants-national-symbol-2/ (Slumber Party, 2018)

           https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/106873.html (Campus star, 2018)

Comment:

Recommend Article

Why do elephants need a mahout?

The COVID-19 crisis to Thailand’s elephants

ช้างป่าในทองผาภูมิ

ช้างท้องอืดได้ยังไงกันนะ

การกินอาหารช้างเลี้ยง

Have you ever heard about the phrase “Killing an elephant for their ivory”. It sounds a bit weird, isn’t it?

ช้างกินดินทำไมกันนะ

เมื่อคลอดแล้วช้างจะเดินได้เลยไหม

โตแค่ไหนถึงจะตั้งครรภ์ได้

3#Idiomscategory

จะรู้ได้ไงว่าช้างท้อง

งาของช้างบอกอะไรเราได้บ้างนะ

Elephant Anatomy

Do you know which animal is cleverest in the world?

Elephant in pregnant time ????

ริสแบรนด์ สมทบทุนช่วยน้องช้าง

How much do u know about elephant'trunk?

Thank You Mew Suppasit and Fanclub

How wildlife can be neighbor

ช้างติดโควิดได้หรือไม่? (Can elephants get caught with COVID-19?)

โปรเจคภาพวาดคนกับช้าง

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชียขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือปางช้าง Elephant Retirement Park

รับนักศึกษาฝึกงาน (Internship)

โครงการ สร้างคลินิกเพื่อดูแลช้างที่ถูกทารุณ โดยมูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย จ.เชียงใหม่

Promote promotion 250baht

How many kilograms of food an elephant eats per day

Difference Between African Elephant and Asia Elephant

Updating news of Jaonang's sick,

We need support for food and medicine.

We need support for food and elephant medicine

New project coming soon!

Alex and staff removed the abscess from behind the leg of LANNA. (16/6/2020)

When they don't have enough food, the staff take them to the jungle for eat grass.

During this COVID 19 situation

Member registration

Happy Birth Day Lanna 5 Years old

Important announcement

Thank you for your donation

ESAF support staff to stop forest fires

Thank you for your donation

Love starts with giving

Elephant Retirement Park was empty.

Learning and research about asian elephant

*****Welcome "RungNapa" to our home!!*****

Rungnapa is coming

Christmas and New year Promotion

WINTER DONATION

Do you know why Thai people celebrate the Lantern festival or Loy Krathong?

Halloween party at Elephant Retirement Park

Eating and Sleeping

Habit of the Asian Elephant

Asian Elephant in the red list!

Check-Ups the elephants on August 2019

JAO YING (The princess of the park)

Big Cleaning Day for the good health of elephants.

Welcome buffaloes to Elephant Retirement Park

13th March, Thai National Elephant Day+ Free T-Shirt

13th March, Thai National Elephant Day

National Elephant Day (Thailand) 13 March

Romantic elephant care program

PING birthday is coming!

Elephants brain react to humans

Chiang Mai Flower Festival: 1st-4th February 2019

Elephant Retirement Park donated to Elephant Hospital.

Wild population of Asian elephants

The differences between African and Asian Elephants

Don't pooh-pooh it: Making paper from elephant dung

Elephant Retirement Park donated to Southern Elephant Hospital (krabi).

10 extraordinary facts about elephant trunks

Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.

The Thai Elephant in History

Tong birthday is coming!

Daily Care of Our Elephants at Elephant Retirement park

Elephant populations

Elephant in Thailand

Thai National park part 1 : Khao Yai

We are happy to announce the opening of our New Program at the Elephant Retirement Park

Thank you our volunteers

Benjamas

Stop Elephant Abuse in Thailand!

The elephant retirement park

Booking all tours free for rooms (dorm)

Jao Nang Story

The elephant in War

Asian elephant

The Thai elephant today

Jao Ying Story

Mission / Vision At the Elephant Retirement Park Chiang Mai

The Thai Elephant Today

The White Elephant

The Thai Elephant in History

The Asian Elephant

ทำไมช้างถึงสำคัญ l The reason why elephants are still important